Fortrolighed

Sidst opdateret [23-08-2018]


INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte at blive en del af vores fællesskab her hos ATG Intelligent Glove Solutions (“selskab”, “vi”, “os”, eller “vores”). Vi forpligter os til at beskytte dine personoplysninger og din ret til fortrolighed. Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer om vores politik eller vores praksisser mht. dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@atg-glovesolutions.com.

Når du besøger vores webside www.atg-glovesolutions.com eller vip.atg-glovesolutions.com (“Side”) og bruger vores serviceydelser, betror du os dine personoplysninger. Vi tager dine personoplysninger meget alvorligt. I denne underretning om behandling af personoplysninger beskriver vi vores fortrolighedspolitik. Vi vil forsøge så tydeligt som muligt at forklare dig, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvilke rettigheder, du har i relation dertil. Hvis der er eventuelle vilkår i nærværende fortrolighedspolitik, du ikke er enig i, bedes du stoppe med at bruge vores side og vores serviceydelser.

Nærværende fortrolighedspolitik finder anvendelse på alle oplysninger, der indsamles gennem vores websider (som f.eks. www.atg-glovesolutions.com og vip.atg-glovesolutions.com) og/eller eventuelle relaterede serviceydelser, salg, marketing eller events (i nærværende fortrolighedspolitik refererer vi kollektivt til dem som "Sider").  

Læs venligst nærværende fortrolighedspolitik omhyggeligt, da den vil hjælpe dig med at træffe kvalificerede beslutninger om udveksling af dine personoplysninger med os.  

Indholdsfortegnelse

 1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?
 2. HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?
 3. VIL DINE OPLYSNINGER BLIVE DELT MED ANDRE?
 4. BRUGER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?
 5. VIL DINE OPLYSNINGER BLIVE OVERFØRT INTERNATIONALT?
 6. HVAD ER VORES HOLDNING TIL TREDJEPARTSWEBSIDER?
 7. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE OPLYSNINGER?
 8. HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
 9. HVAD ER DINE RETTIGHEDER MHT. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER?
 10. OPDATERER VI NÆRVÆRENDE POLITIK?
 11. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS MHT. NÆRVÆRENDE POLITIK?

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Personoplysninger, du udveksler med os  

Kort sagt: Vi indsamler personoplysninger, du udveksler med os, som f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, adgangskoder og sikkerhedsoplysninger.

Vi indsamler personoplysninger, du frivilligt udveksler med os, når du opretter dig på Siderne, udtrykker en interesse i at få oplysninger om os eller vores produkter eller serviceydelser, deltager i aktiviteter på Siderne eller på anden vis kontakter os.

De personoplysninger, vi indsamler, afhænger af, hvordan du interagerer med os og Siderne, de valg, du træffer, og de produkter og funktioner, du benytter. De personoplysninger, vi indsamler, kan inkludere følgende:

Navn og Kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, e-mail adresse, postadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktoplysninger.

Brugeroplysninger. Vi indsamler adgangsoplysninger, hints mht. adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, som bruges i forbindelse med autentificering og adgang til konti.

Alle de personoplysninger, du udveksler med os, skal være korrekte, fuldstændige og nøjagtige, og du skal underrette os om eventuelle ændringer af sådanne personoplysninger.  

Oplysninger, der indsamles automatisk

Kort sagt: Nogle oplysninger - som f.eks. IP-adresse og/eller browser- og enhedsoplysninger - indsamles automatisk, når du besøger vores websider.

Vi indsamler automatisk visse oplysninger, når du besøger, bruger eller navigerer rundt på Siderne. Disse oplysninger afslører ikke din specifikke identitet (som f.eks. dit navn eller kontaktoplysninger), men kan inkludere oplysninger om enhed og brug, som f.eks. din IP-adresse, browser- og enhedsoplysninger, operativsystem, sprogindstillinger, henvisende URL'er, enhedsnavn, land, placering, oplysninger om, hvordan du bruger vores Side, og andre tekniske oplysninger.  Disse oplysninger er primært nogen, vi bruger til vedligeholdelse af vores Siders sikkerhedselementer og driften deraf og til vores interne analyse- og rapporteringsformål.

Som mange andre selskaber indsamler vi også oplysninger gennem cookies og tilsvarende teknologier. Du kan læse mere om dette i vores Politik om brug af cookies.

Oplysninger, der indsamles fra andre Kilder

Kort sagt: Vi vil måske indsamle begrænsede oplysninger fra offentlige databaser, markedsføringspartnere, sociale medier og andre eksterne kilder.

Vi vil måske få oplysninger om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige databaser, partnere, med hvem vi er fælles om markedsføring, sociale medier (som f.eks. Facebook) og eventuelle andre tredjeparter. Eksempler på oplysninger, vi modtager fra andre kilder, omfatter: oplysninger fra sociale medier (navn, køn, fødselsdato, e-mail, nuværende bopæl i by, delstat og land, brugeridentifikationsnumre på dine kontaktpersoner, profilbillede, URL og eventuelle andre oplysninger, du vælger at offentliggøre); kundeemner og søgeresultater samt links, inkl. betalt markedsføring (som f.eks. sponserede links).

HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

Kort sagt: Vi behandler dine oplysninger til formål, der er baseret på legitime forretningsinteresser, opfyldelsen af vores kontrakt med dig, efterlevelse af vores retslige forpligtelser og/eller dit samtykke.

Vi bruger personoplysninger, som indsamles via vores Sider, til en lang række forretningsformål, der er beskrevet nedenfor. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål i tillid til vores legitime forretningsinteresser ("Forretningsformål") med henblik på at indgå eller opfylde en kontrakt med dig ("Kontraktlige formål), med dit samtykke ("Samtykke") og/eller med henblik på efterlevelse af vores retslige forpligtelser ("Retslige årsager"). Vi anfører de specifikke behandlingsårsager, i tillid til hvilke vi behandler dine personoplysninger, ud for hvert enkelt formål angivet nedenfor.  

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler eller modtager:  

 • Til at sende dig marketings- og reklameinformation [Til Forretningsformål og/eller med dit Samtykke]. Vi og/eller vores tredjepartsmarkedsføringspartnere vil måske bruge de personoplysninger, du sender os, til markedsføringsformål, hvis dette er i overensstemmelse med dine markedsføringsindstillinger. Du kan til enhver tid fravælge vores e-mails med markedsføringsindhold (se "Dine Fortrolighedsrettigheder" nedenfor).
 • Til at sende administrativ information til dig [til Forretningsformål, af Retslige årsager og/eller muligvis til Kontraktlige formål]. Vi vil måske bruge dine personoplysninger til at sende dig information om produkter, serviceydelser og nye funktioner og/eller information om ændringer af vores vilkår, betingelser eller politikker.
 • Opfylde og administrere dine bestillinger [til Kontraktlige formål]. Vi vil måske bruge dine oplysninger til at opfylde og administrere dine bestillinger, betalinger, returvarer og ombytninger, der gennemføres gennem Siderne.
 • Til at slå testimonials op [med dit Samtykke]. Vi slår testimonials op på vores Sider, og disse kan indeholde personoplysninger. Før vi slår en testimonial op, vil vi få dit samtykke til at bruge dit navn og din testimonial. Hvis du ønsker at opdatere eller slette din testimonial, bedes du kontakte os på info@atg-glovesolutions.com med information om dit navn, hvor vi kan finde din testimonial samt med kontaktoplysninger.
 • Levering af reklamer, der er målrettet dig [til Forretningsformål og/eller med dit Samtykke]. Vi vil måske bruge dine oplysninger til at udvikle og vise indhold og reklamer (og arbejde sammen med tredjeparter, som gør således), der er målrettet dine interesser og/eller bopæl, og med henblik på at måle effektiviteten deraf. Se vores Politik om brug af cookies for mere information.
 • Anmodning om feedback [til vores Forretningsformål og/eller med dit Samtykke]. Vi vil måske bruge dine oplysninger til at anmode om feedback og til at kontakte dig om din brug af vores Sider.
 • Til at beskytte vores Sider [til Forretningsformål og/eller af Retslige årsager].  Vi vil måske bruge dine oplysninger som et led i vores bestræbelser på at sikre vores Sider (f.eks. til overvågning af bedrageri og forebyggelse deraf).
 • Til at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker [til Forretningsformål, af Retslige årsager og/eller muligvis til Kontraktlige formål].
 • Til at svare på retslige anmodninger og med henblik på at forebygge skader [af Retslige årsager]. Hvis vi modtager en stævning eller anden retslig anmodning, vil vi måske have behov for at inspicere de oplysninger, vi er i besiddelse af, for at kunne fastslå, hvordan vi skal svare.
 • Til andre Forretningsformål. Vi vil måske bruge dine oplysninger til andre Forretningsformål, som f.eks. dataanalyse, identifikation af brugstendenser, til at fastslå effektiviteten af vores reklamekampagner og til at evaluere og forbedre vores Sider, produkter, serviceydelser, markedsføring og din oplevelse.

VIL DINE OPLYSNINGER BLIVE DELT MED ANDRE?

Kort sagt: Vi udveksler kun oplysninger med dit samtykke med henblik på at efterleve love, til at beskytte dine rettigheder eller for at opfylde forretningsforpligtelser.

Vi deler og udveksler kun dine oplysninger i følgende situationer:

 • Efterlevelse af love. Vi vil måske videreformidle dine oplysninger, hvor vi juridisk er forpligtet til at gøre således for at efterleve gældende lovgivning, regeringsanmodninger, retssager, retskendelser eller retslige procedurer, som f.eks. som svar på en retskendelse eller en stævning (inkl. offentlige myndigheders krav om opfylde af national sikkerhed eller håndhævelse af love).
 • Vitale interesser og Juridiske rettigheder. Vi vil måske videreformidle dine oplysninger, hvor det efter vores mening er nødvendigt for at kunne efterforske, forhindre eller træffe foranstaltninger mht. potentielle overtrædelser af vores politikker, bedrageri, der er mistanke om, situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons sikkerhed og ulovlige aktiviteter, eller som bevis i en retssag, vi er involveret i.
 • Leverandører, Konsulenter og andre Tredjepartsserviceudbydere. Vi vil måske udveksle dine oplysninger med tredjepartsleverandører, serviceudbydere, samarbejdspartnere og befuldmægtigede, som udfører serviceydelser for os eller på vores vegne, og som har behov for adgang til sådanne oplysninger for at kunne udføre det pågældende arbejde. Eksempler inkluderer: Behandling af betalinger, dataanalyse, levering af e-mails, hostingserviceydelser, kundeservice og marketing. Vi vil måske også tillade udvalgte tredjeparter at benytte sporingsteknologi på Siderne, hvilket vil gøre det muligt for dem at indsamle data om, hvordan du over en tidsperiode interagerer med Siderne.  Disse oplysninger kan bl.a. blive brugt til at analysere og spore oplysninger, fastslå populariteten af bestemt indhold og bedre forstå onlineaktivitet. Medmindre det er beskrevet i nærværende Politik, vil vi ikke dele nogen som helst af dine oplysninger med tredjeparter med henblik på deres reklameformål. Ej heller vil vi sælge, leje eller handle med dine oplysninger.
 • Forretningsoverførsler. Vi vil måske dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med eller under forhandlinger om en eventuel fusion, et eventuelt salg af selskabets aktiver, finansiering eller et andet selskabs opkøb af hele eller en del af vores selskab.
 • Tredjepartsannoncører. Vi vil måske bruge tredjepartsreklamebureauer til at vise reklamer, når du besøger Siderne. Disse selskaber vil måske bruge oplysninger om dine besøg på vores Webside(r) og andre websider, som er indeholdt i web-cookies og andre sporingsteknologier med henblik på at reklamere for varer og serviceydelser, som kan have interesse for dig. Se vores Politik om brug af cookies for yderligere information.
 • Tilknyttede selskaber. Vi vil måske også udveksle dine oplysninger med vores tilknyttede selskaber, og hvis dette sker, vil vi kræve, at disse tilknyttede selskaber efterlever nærværende fortrolighedspolitik. Tilknyttede selskaber inkluderer vores moderselskab og eventuelle datterselskaber, joint venture-partnere eller andre selskaber, som vi kontrollerer, eller som kontrolleres sammen med os.
 • Forretningspartnere. Vi vil måske udveksle dine oplysninger med vores forretningspartnere med henblik på at tilbyde dig visse produkter, serviceydelser eller salgsfremstød.
 • Med dit Samtykke. Vi vil måske videreformidle dine personoplysninger til eventuelle andre formål med dit samtykke.

BRUGER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

Kort sagt: Vi vil måske også benytte cookies og andre sporingsteknologier til at indsamle og lagre dine oplysninger.

Vi vil måske benytte cookies eller tilsvarende sporingsteknologier (som f.eks. web beacons og pixels) til at tilgå og lagre oplysninger. Specifikke oplysninger om hvordan vi benytter sådanne teknologier, og hvordan du kan afvise bestemte cookies, finder du beskrevet i vores Politik om brug af cookies.

VIL DINE OPLYSNINGER BLIVE OVERFØRT INTERNATIONALT?  

Kort sagt: Vi vil måske overføre, lagre og behandle dine oplysninger i andre lande end dit eget.

Vores servere er placeret i Belgien. Hvis du tilgår vores Sider fra et sted uden for Belgien, bedes du være opmærksom, at dine oplysninger kan blive overført til, lagret i og behandlet på vores anlæg og af disse tredjeparter, med hvilke vi eventuelt udveksler dine personoplysninger (se "Formidling af dine Oplysninger" ovenfor), i Sri Lanka og andre lande.

Hvis du er indbygger i det Europæiske Økonomiske Område, vil disse lande måske ikke have databeskyttelseslove eller andre love, der er så omfattende som lovene i dit land.  Vi vil dog træffe alle nødvendige foranstaltninger mht. at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med nærværende fortrolighedspolitik og gældende lovgivning.

HVAD ER VORES HOLDNING TIL TREDJEPARTSWEBSIDER?

Kort sagt: Vi er ikke ansvarlige for sikkerheden af eventuelle oplysninger, du deler med tredjepartsudbydere, som reklamerer på vores websider, men som ikke er tilknyttet selv samme.

Siderne kan indeholde reklamer fra tredjeparter, som ikke er tilknyttet os, og som kan indeholde links til andre websider, onlineserviceydelser eller mobile apps. Vi kan ikke garantere sikkerheden og fortroligheden af de oplysninger, du formidler til eventuelle tredjeparter. Eventuelle oplysninger, der indsamles af tredjeparter, er ikke dækket af nærværende fortrolighedspolitik. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjeparters indhold eller fortrolighed, for sikkerhedspraksisser eller politikker, inkl. andre websider, serviceydelser og apps, der kan være linket til eller fra Siderne. Du bør gennemgå sådanne tredjeparters politikker og kontakte dem direkte, så de på den måde kan besvare dine spørgsmål.

HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE OPLYSNINGER?

Kort sagt: Vi beholder dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der er anført i nærværende fortrolighedspolitik, medmindre andet er påkrævet af os ved lov.

Vi vil kun beholde dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt mht. de formål, der er anført i nærværende fortrolighedspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er krævet eller tilladt iht. gældende lov (som f.eks. skatte- eller regnskabslovgivning eller andre retslige krav). Der er intet formål beskrevet i nærværende politik, der vil kræve, at vi beholder dine personoplysninger længere end 2 år efter opsigelse af din konto.

Når ikke har noget løbende legitim forretningsbehov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis det ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet lagret i backuparkiver), vil vi på sikker vis lagre dine personoplysninger og isolere dem fra eventuel yderligere behandling, indtil det er muligt at slette dem.

HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?

Kort sagt: Vi tilstræber at beskytte dine personoplysninger gennem et system af organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte sikkerheden af eventuelle personoplysninger, vi behandler. Du bedes dog også huske på, at vi ikke kan garantere, at selve internettet er 100 % sikkert. Selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, sker overførsel af dine personoplysninger til og fra vores Sider på din egen risiko. Du bør kun tilgå serviceydelserne i et sikkert miljø.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER MHT. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER?

Kort sagt: I nogle regioner, som f.eks. det Europæiske Økonomiske Område, har du rettigheder, som tillader dig større adgang til og kontrol over dine personoplysninger. Du må til enhver tid gennemgå, ændre eller opsige din konto.

I nogle regioner (som f.eks. det Europæiske Økonomiske Område) har du visse rettigheder iht. gældende databeskyttelseslove.  Disse kan inkludere retten til (i) at anmode om adgang til og få en kopi af dine personoplysninger, (ii) at anmode om tilretning eller sletning, (iii) at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og (iv) dataportabilitet, hvor dette er relevant. Under visse omstændigheder kan du eventuelt også have ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at fremsætte en sådan anmodning, bedes du benytte kontaktoplysningerne nedenfor. Vi vil overveje og handle på enhver anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.  

Hvis vi behandler dine personoplysninger i tillid til dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du bedes dog bemærke, at dette ikke vil påvirke lovligheden af den behandling, der har fundet sted før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du er bosiddende i det Europæiske Økonomiske Område, og du er af den opfattelse, at vi på ulovlig vis behandler dine personoplysninger, har du også ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde kontaktoplysninger her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Kontooplysninger

Du kan til enhver tid gennemgå og ændre oplysninger i din konto eller opsige din konto hos os ved at:

 • Logge ind på dine kontoindstillinger og ajourføre din konto
 • Kontakte os vha. de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor

Efter anmodning fra dig om opsigelse af din konto vil vi deaktivere eller slette din konto og oplysninger fra vores aktive databaser. Nogle oplysninger vil dog eventuelt blive bibeholdt i vores registre med henblik på at forhindre bedrageri, fejlfinding, som hjælp i eventuelle efterforskninger, for at håndhæve vores Brugsvilkår og/eller for at efterleve lovmæssige krav.

Cookies og tilsvarende teknologier: De fleste Webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Hvis du foretrækker det, kan du normalt vælge at indstille din browser til at fjerne cookies og til at afvise cookies. Hvis du vælger at fjerne eller afvise cookies, kan det påvirke visse funktioner og serviceydelser på vores Sider. For at fravælge interessebaserede reklamer fra annoncører på vores Side skal du gå ind på http://www.aboutads.info/choices/. Se vores Politik om brug af cookies for yderligere information.

Fravælgelse af marketing via e-mail: Du kan til enhver tid anmode om at blive fjernet fra vores liste over personer, der modtager marketing via e-mail. Du gør dette ved at klikke på det link, du finder i de e.mails, vi sender, eller ved at kontakte os vha. de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor. Du vil dernæst blive fjernet fra vores liste over personer, der modtager marketing via e-mail - men vi vil stadig have behov for at sende dig servicerelaterede e-mails, som er nødvendige for administrationen og brugen af din konto. Du kan også fravælge dig ved at:

 • Anføre dine præferencer på det tidspunkt, hvor du opretter din konto på Siderne.
 • Logge ind på dine kontoindstillinger og ajourføre dine indstillinger.
 • Kontakte os vha. de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor

OPDATERER VI NÆRVÆRENDE POLITIK?

Kort sagt: Ja, vi vil opdatere nærværende politik, som det måtte være nødvendigt for altid at efterleve relevante love.

Vi vil måske fra tid til anden opdatere nærværende fortrolighedspolitik. Den opdaterede version vil blive indikeret ved at opdateret "Revideret" dato, og den opdaterede version til træde i kraft så snart, den kan tilgås. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af nærværende fortrolighedspolitik, vil vi måske underrette dig enten ved at slå sådanne ændringer op på en meget synlig måde eller ved direkte at sende dig en underretning derom.  Vi opfordrer dig til ofte at gennemlæse nærværende fortrolighedspolitik, så du er informeret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.

HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS MHT. NÆRVÆRENDE POLITIK?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til os eller om vores politikker, bedes du sende os en e-mail til info@atg-glovesolutions.com eller kontakte os pr. brev på følgende adresse:

ATG Lanka Pvt Ltd
7 Spur Road
11450
Katanayke
Sri Lanka